บุคลากรของเรา


OUR TEAM OF STARS!คณะครูและบุคลากรของเรา

Laxmi

LAXMI มิสรัศมี

Head of School ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติชลบุรี

ในนามตัวแทนของโรงเรียนนานาชาติชลบุรี ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปีการศึกษา 2021-2022 นี้ ดิฉันเกิดและเติบโตในกรุงเทพฯประเทศไทยและได้ใช้ชีวิตช่วงในวัยเรียนของฉันในฐานะนักเรียนต่างชาติที่นี่ ดังนั้นดิฉันจึงมั่นใจว่าเข้าใจรวมไปถึงสามารถ สะท้อนแนวคิดการเรียนรู้และความรู้สึกของการเป็นนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติได้อย่างแท้จริง ในปี 2540 ดิฉันจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติเอกมัย หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารทั่วไป หลังจากจบการศึกษาดิฉันได้มีโอกาสเริ่มทำงานที่ศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย ในกรุงเทพฯ ซึ่งในขณะนั้นเป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดการจัดการเรียนการสอนตามแบบทฎษฎีของ Reggio-Emilia ประสบการณ์ที่ดิฉันได้รับจากการทำงานที่นี่ดิฉันค้นพบค้นพบโลกแห่งการเรียนรู้และการสอนใหม่ ๆที่ได้เปลี่ยนชีวิตฉันและแนวคิดของดิฉันไปอย่างสิ้นเชิง

หลังจากนั้นก็ดิฉันก็ได้มีโอกาสทำงานและทำให้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับปฐมวัยอย่างมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น และจากประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ดิฉันได้ค้นพบแรงบันดาลใจและทำให้เปลี่ยนแปลงแนวคิดของดิฉันไปอย่างสิ้นเชิง ดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในวัยเด็ก ซึ่งเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ของพวกเขาสามารถเรียกได้ว่าเป็นการเดินทางเพื่อการเรียนรู้อย่างหนึ่ง และการเดินทางของพวกเขาสามารถเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงตัดสินใจศึกษาต่อและสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาการจัดการหลักสูตรและการสอน ซึ่งจากประสบการณ์ที่ดิฉันได้รับในระหว่างการทำงานร่วมกับกลุ่ม Helen Doron Early English ในประเทศไทย ทำให้ดิฉันได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับแนวคิดทางการศึกษาที่สามารถเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายในระบบการศึกษารูปแบบต่างๆไปที่ดิฉันเคยได้สัมผัสมา และด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงมีความตั้งใจที่เริ่มต้นก่อตั้งโรงเรียน ISC ขึ้นมา

ดิฉันสัญญากับตัวเองว่าตราบเท่าที่ฉันบริหารงานอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ ดิฉันจะคอยให้คำแนะนำด้วยความตั้งใจเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักเรียน ISC ของเราทุกคน ดิฉันมุ่งเน้นที่จะพัฒนาในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่เพียงใดก็ตาม ดิฉันเชื่อมั่นอยู่เสมอว่า การเป็นครูก็เปรียบเสมือนกับการได้ออกผจญภัย อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมีสิ่งใหม่ๆที่ทำให้เราเกิดการเรีียนรู้ได้ทุกวัน ดิฉันไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมดิฉันจึงได้จบปริญญาโทด้านการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ภายใต้สาขาที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา (M.ED-EA, with Honours) นอกจากนี้ดิฉันได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนหลายแห่ง ในขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพโรงเรียน ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ดิฉันเรียนรู้และสามารถสำรวจแนวคิดการบริหารที่หลากหลาย และทุกครั้งที่ฉันได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศของโรงเรียนต่างๆ ดิฉันก็ได้ตระหนักเป็นอย่างดีว่าตั้งใจนำประสบการณ์ที่ดีมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ภายในโรงเรียน ISC ของเรา สำหรับดิฉันที่ ISC ดิฉันสามารถให้ความมั่นใจแก่ทุกท่านได้ว่า เราเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับนักเรียนของเราทุกคนอย่างแท้จริง


Linden

LINDEN มิสลินเด้น

Deputy Head of School รองครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติชลบุรี

Kia Ora และสวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อลินเด้น แมคดูกัล จากประเทศนิวซีแลนด์ ในวัยเด็กดิฉันได้มีโอกาสที่ได้ใช้ชีวิตในประเทศไทยอยู่จนถึงระดับประถมศึกษาและหลังจากนั้นก็ได้ย้ายกลับประเทศนิวซีแลนด์ ดังนั้นดิฉันจึงภูมิใจที่จะขอยกให้ ประเทศไทยเป็นบ้านของดิฉันด้วยเช่นกัน เมื่อดิฉันได้กลับมายังประเทศบ้านเกิดก็ได้ใช้ชีวิตที่นี่จนกระทั่งศึกษาจบระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยครู ในประเทศนิวซีแลนด์

ดิฉันได้ย้ายกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งเพื่อใช้ชีวิตกับสามีและดูแลลูกชายของดิฉัน ได้แก่ บอสและแซม ดิฉันรักและเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ของเพื่อนและครอบครัว ชื่นชอบการอ่านหนังสือพิมพ์ทุกเช้าวันอาทิตย์และหาร้านน่านั่งเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และที่ขาดไม่ได้คือความชอบเกี่ยวกับกีฬาและการแข่งขันรักบี้ อย่างไรก็ตามดิฉันรู้สึกยินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนนานาชาติชลบุรีแห่งนี้ ในแต่ละวันของการได้มาทำงานที่นี่ ดิฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ทำงานร่วมกับบุคลากรคุณภาพทุกคน ของโรงเรียน และได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ปกครองและนักเรียนของ ISC อีกด้วย ดิฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอแบ่งปันประสบการณ์ในชีวิต ที่ผ่านมาของดิฉันไม่ว่าจะเป็นบทบาทฐานะการเป็นนักเรียนหรือคุณครูที่โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยก็ตาม


Freda

Freda มิสฟรีด้า

Early Years 1 and 2 Teacher คุณครูประจำชั้นระดับอนุบาลศึกษา ห้องเรียน EY1และEY2

มาเรียน มาเล่นและมาเติบโตไปด้วยกันเถอะ!! สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อฟรีด้า แซนโตส คาทาวี เพราะว่าการที่เป็นครูสอนเด็กๆ คือความฝันของดิฉัน ดังนั้นเพื่อทำให้ความฝันนั้นเป็นจริง ดิฉันจึงตัดสินใจเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย สาขาวิชาเอกเตรียมอนุบาลและสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรดังกล่าวจาก Benguet State University ประเทศฟิลิปปินส์

ในฐานะนักการศึกษาและใจที่พร้อมจะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ดิฉันมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางดี ไม่ว่าจะเป็นในด้านทักษะการเรียนรู้ มุมมองการใช้ชีวิตตลอดจนทักษะการเข้าสังคมให้กับนักเรียนทุกคนของดิฉัน ดังนั้นสำหรับการเป็นคุณครูของโรงเรียนนานาชาติ ISC แห่งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ดิฉันจะได้ใช้ทักษะวิชาและประสบการณ์ที่มีมาทั้งหมดในการดูแลและจัดการการเรียนการสอนให้กับนักเรียนของดิฉันตลอดทั้งปีการศึกษานี้และตลอดไป


Gabriela

Gabriela มิสกาเบรียลา

Early Years 3 Teacher คุณครูประจำชั้นระดับอนุบาลศึกษา ห้องเรียน EY3

สวัสดีค่ะทุกคน ดิฉันชื่อกาเบรียลา ฟาเนลลี เป็นลูกครึ่งอิตาลีกับอาร์เจนตินาค่ะ สำหรับประสบการณ์การสอนหนังสือ ดิฉันเคยเป็นคุณครูที่โรงเรียนนานาชาติที่ปักกิ่ง ประเทศจีนมาก่อน ซึ่งได้รับประสบการณ์ที่ดีมากมายในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ด้วยพื้นเพของครอบครัวดิฉันที่อาศัยอยู่ไม่ไกลเขตภูเขามากนัก พ่อแม่ของดิฉันจึงเลี้ยงดูให้ดิฉันเติบโตอย่างแข็งแรงและใช้ชีวิตเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ธรรมชาติ แน่นอนว่าพวกท่านยังส่งเสริมให้ดิฉันรักการอ่านด้วยเช่นกัน ซึ่งนอกจากการอ่านแล้วการเขียนหนังสือและการวาดรูปก็เป็นงานอดิเรกที่ดิฉันชื่นชอบและทำได้ดี สำหรับช่วงที่ดิฉันว่างจากการค้นคว้าผลงานเชิงวิทยาศาตร์หรือผลงานด้านการศึกษา มักจะใช้เวลาไปกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ่งดิฉันเองก็กำลังตั้งใจออกแบบผลงานศิลปะที่สามารถใช้ในโครงการหนังสือภาพที่เหมาะสมกับเด็กในทุกวัยในขณะนี้อยู่ด้วยเช่นกัน

ดิฉันสำเร็จการศึกษาจาก University of Buenos Aires ในปี ค.ศ. 2013 และโชคดีเป็นอย่างมากที่ได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักทั้งในด้านการสอนและสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้วยผลงานศิลปะในแบบฉบับของดิฉัน รวมถึงได้มีโอกาสทำงานท่ามกลางบรรยากาศของสถานที่หลายแห่งที่มีความสวยงาม เช่น อุทยานแห่งชาติที่อยู่ใกล้กับธารน้ำแข็ง หมู่เกาะเขตร้อนในเขตที่มีปะกังรังแสนจะสวยงามอย่าง Great Barrier Reef หรือในเขตพื้นที่ทะเลทรายของประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น แน่นอนว่าการที่ได้เป็นคุณครูผู้สอนที่โรงเรียนในจังหวัดเชียงรายในช่วงปี ค.ศ. 2017 ที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ดีๆให้ตัวดิฉันเป็นอย่างมาก

ในฐานะที่ตัวดิฉันเองเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์และศิลปินจึงค่อนข้างเคารพเด็กๆในฐานะที่พวกเขาเป็นผู้เยาว์ เป็นวัยแห่งการเรียนรู้และจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์และเต็มไปด้วยอิสระ ดังนั้นดิฉันจึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนของดิฉันทุกคน และพยายามสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้เพื่อให้ตัวผู้เรียนมีแรงบันดาลใจและสามารถช่วยกระตุ้นให้พวกเขาต้องการที่จะเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งผลักดันให้พวกเขามีกรอบความคิดอันอิสระ เลือกที่จะค้นหาวิธีการเรียนรู้ในแบบฉบับของพวกเขาเอง อีกทั้งในฐานะที่ดิฉันเคยเป็นครูสอนการแสดง ดังนั้นการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ในศาสตร์ทุกแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พวกเขาค้นหาตัวเองพบว่าชอบอะไร ถนัดหรือมีความสามารถพิเศษในกิจกรรมอะไรสิ่งนี้จะช่วยทำให้พวกเขามีความมั่นใจและเชื่อมั่นตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย


Natalia

Natalia มิสนาตาเลีย

Year 1 Teacher คุณครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา ห้งเรียน Y1

ดิฉันชื่อนาตาเลีย วันเยโฮ มาจากเมืองมาลากา ประเทศสเปน ดิฉันมีประสบการณ์การสอนกว่า 7 ปี รวมถึงได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาเคมีและได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา ในสาขาผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนจากทาง University of Sunderland ประเทศอังกฤษ

ดิฉันได้ย้ายมาที่ประเทศไทยพร้อมสามี ซึ่งเราทั้งครูต่างเป็นคุณครูและมีประสบการณ์การสอนนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติในหลายประเทศ เช่น ประเทศบรูไน ประเทศอาเซอร์ไปจาน ประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศสเปน ในเวลาว่างดิฉันชื่นชอบการปั่นจักรยานและเล่นแบทมินตันร่วมกันกับครอบครัว ตัวดิฉันเชี่ยวชาญในการเป็นคุณครูประจำชั้นและดูแลนักเรียนในระดับประถมศึกษา แต่ในขณะเดียวกันดิฉันก็ยังสามารถเป็นคุณครูผู้สอนในวิชาวิทยาศาสตร์ที่ดีให้กับนักเรียนในระดับ KS3 และ KS4 อีกด้วย

สำหรับการเป็นคุณครู ณ โรงเรียนเรียนนานาชาติไอเอสซีแห่งนี้ โปรดมั่นใจได้เลยว่านักเรียนของดิฉันจะได้รับประสบการณ์การทดลองเชิงวิทยาศาสตร์อันแสนสนุกและน่าตื่นเต้นที่จะสอดแทรกอยู่ในบทเรียนอันหลากหลายไปตลอดทั้งปี


Shelia

Caitlin มิสแคทลิน

Year 2 Teacher คุณครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา ห้องเรียน Y2

ดิฉันชื่อ แคทริน เอลเดอร์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและดิฉันมีความยินดีที่ได้ในฐานะคุณครูประจำชั้นห้องเรียน Y2 แม้ว่าดิฉันจะมีพื้นเพมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ดิฉันได้ฉันย้ายมาใช้ชีวิตที่ประเทศไทยเพื่อเป็นอาสาสมัครให้กับ อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา (United States Peace Corps) และตกหลุมรักประเทศนี้ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 นอกจากนี้ดิฉันยังมีประสบการณ์ด้านการสอนในฐานะคุณครูที่โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ มาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีอีกด้วย

อนึ่งดิฉันมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันกับเด็กๆ ทั้งในวัยก่อนเรียนและในวัยเรียน แน่นอนว่าประสบกาณ์ดังกล่าวนั้นรวมถึงการให้คำปรึกษาแนะแนวหรือแม้กระทั่งการจัดทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนทั้งรูปแบบในและนอกห้องเรียนที่เหมาะสมกับช่วงวัย ในปี 2014 ดิฉันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และได้ใบประกาศนียบัตรรับรองในฐานะคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (TEFL) ในปี 2018 โดยในขณะนี้ดิฉันก็ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการรับปริญญาโทด้านการสอนคณิตศาสตร์อีกด้วย

ในเวลาว่างดิฉันชอบอ่านหนังสือ ทำอาหารและค้นหากิจกรรมที่น่าสนใจใหม่ๆอยู่เสมอ แน่นอนว่าการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยของดิฉันก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ดิฉันให้ความสนใจและสนุกไปกับบทเรียนต่างๆเป็นอย่างมาก

ในฐานะความเป็นครูดิฉันเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าห้องเรียนควรเป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้เชิงสำรวจ โดยคุณครูมีบทบาทของสำคัญในการให้คำแนะนำและช่วยสนับสนุนแก่นักเรียน เพื่อช่วยกระตุ้นให้พวกเขาได้ค้นพบแนวทางการเรียนรู้ในรูปแบบของตัวเอง ดังนั้นดิฉันขึงสนุกไปกับการสร้างสรรค์บทเรียนเฉพาะเรื่องที่จะช่วยดึงดูดให้นักเรียนต้องการที่จะศึกษาทำความเข้าใจ ดิฉันเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ควรเป็นเรื่องที่สนุกสนานและบรรยากาศภายในห้องเรียนควรเป็นสถานที่ที่นักเรียนรู้สึกปลอดภัยเมื่อกระทำการใดๆผิดพลาด


Ane

Ane มิสแอนเน่

Year 3 Teacher คุณครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา ห้องเรียน Y3

ดิฉันชื่อว่า แอนเน่ โอมาเชีย มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ดิฉันยังมีประสบการณ์ด้านการสอนในฐานะคุณครูที่โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ มาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีและชื่นชอบในการสำรวจสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทยรวมถึงได้สัมผัสวัฒนธรรมอันดีประเพณีมากมายที่งดงามอย่างไทยอีกด้วย

ก่อนที่ดิฉันจะได้ย้ายมาที่นี่ ดิฉันฉันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการศึกษา และมีประสบการณ์ด้านการสอนในโรงเรียนของรัฐฟิลาเดลเฟียเป็นเวลากว่า 5 ปี ท่ามกลางการใช้ชีวิตในชุมชนที่มีความหลากหลายในฐานะคุณครูระดับประถมศึกษา ดิฉันมีเป้าหมายที่จะการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอาใจใส่ผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ทั้งในด้านพัฒนาการทางสติปัญญา สังคม อารมณ์และจิตใจ ดิฉันสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถตั้งคำถามและมีกระบวนการทางความคิดที่มีอิสรภาพอย่างมีวิจารณญาณ สนับสนุนให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกัน ในขณะเดียวกันก็ปล่อยให้ความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติในโลกและสิ่งต่างๆรอบตัวเป็นแนวทางสำคัญผลักดันให้พวกเขามีความต้องการที่จะเรียนรู้ นอกจากนี้ดิฉันยังเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นที่จะสนับสนุนให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษและยินดียิ่งที่จะพัฒนาออกแบบหลักสูตรเพื่อสนับสนุนความสำเร็จทางการเรียนรู้ของพวกเขาอย่างเต็มที่ ซึ่งการให้ความสำคัญไปกับการสังเกตและสำรวจพฤติกรรมต่างๆของเด็กๆ ภายในห้องเรียนนั้นเป็นส่วนสำคัญในปรัชญาการสอนของดิฉันและดิฉันเองก็มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆ จะสามารถพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์คลังความรู้ของตนเองและเพื่อนร่วมชั้นเรียน ผ่านการศึกษาวิจัยค้นคว้าตามแนวทางที่เหมาะสมกับพวกเขาแต่ละคนได้อย่างสำเร็จงดงาม

ดิฉันดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชาว ISC ในปีนี้ สำหรับงานอดิเรกอื่นๆ แน่นอนว่าในเรื่องของอาหารยังคงเป็นสิ่งที่ดิฉันสนใจมากที่สุดและนอกเหนือจากการสอน ในเวลาว่างดิฉันมักจะสนุกไปกับการเดินทาง การถ่ายภาพและการเล่นเทนนิส


Vida

Vida มิสวีด้า

Year 4 Teacher คุณครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา ห้องเรียน Y4

ดิฉันชื่อวีด้า เอบราฮิม มาจากประเทศอิหร่าน หลังจากที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เมืองเตหะรานแล้วก็ได้ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสวีเดน และแน่นอนว่าตัวดิฉันเองก็ได้มีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติในหลากหลายประเทศด้วยเช่นกัน ดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการเป็นครูคือโชคชะตาของฉัน บทบาทในฐานะครูของฉันเริ่มฉายแววครั้งแรกเมื่อครั้งที่ฉันได้สอนสอนภาษาอังกฤษให้กับลูกพี่ลูกน้องของฉัน นั่นอาจเป็นเพราะว่าสมาชิกในครอบครัวของฉันแทบจะทุกคนเราต่างเป็นครู อีกทั้งเมื่อฉันยังเด็กมักชื่นชอบที่จะแสดงบทบาทสมมติว่าตัวเองเป็นครูอยู่เสมอและในตอนนี้สามีของฉันก็เป็นครูด้วยเหมือนกัน

นอกจากนี้ดิฉันยังได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา ในสาขาผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนในหลักสูตรนานาชาติจากทาง University of Sunderland ประเทศอังกฤษอีกด้วย แน่นอนว่าการใช้ชีวิตในหลากหลายประเทศช่วยให้ดิฉันเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและพยายามเรียนรู้ในการเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ได้มากยิ่งขึ้น กิจกรรมในเวลาว่างของดิฉันมักจะเป็นการอ่านหนังสือ ฝึกฝนโยคะ การวาดภาพระบายสี การทำอาหาร เรียนรู้ภาษาใหม่ๆ และการบันทึกเรื่องราวต่างๆ ลงในสมุดบันทึก และสำหรับการเป็นครูที่โรงเรียนนานาชาติ ISC แห่งนี้ ดิฉันรู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการมอบความรู้ มอบคำปรึกษาในหลายๆเรื่องให้กับเด็กๆ ที่ฉันได้รับมอบหมายให้รับผิดผิดชอบดูแลในบทบาทการเป็นครูของโรงเรียนนานาชาติ ISC แห่งนี้


Tai

Clare มิสแคร์

Year 5 Teacher คุณครูประจำวิชาศิลปะ

ดิฉันชื่อ แคร์ สไครปเนอรี มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ย้ายมาอยู่อาศัยในเขตพื้นที่พัทยาและได้เป็นคุณครูประจำชั้นห้องเรียน Y5 ที่โรงเรียนนานาชาติชลบุรี (ISC) แห่งนี้ หลังจากที่ดิฉันมีประสบการณ์การสอนนักเรียนในระดับชั้น Y5 ที่โรงเรียน Australian International School (AISB) กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา

ในช่วง 10 ปีก่อนหน้านี้ ดิฉันเคยเป็นคุณครูสอนอยู่ที่ในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดิฉันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการศึกษาและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง นอกจากนี้แม้ว่าดิฉันจะประสบความสำเร็จและได้รับประกาศนียบัตรรับรองการสอนความรู้ทางภาษาอังกฤษและภาษาสเปน แต่ทว่าดิฉันก็ยังหลงใหลในด้านเทคโนโลยีและศิลปะด้วยเช่นกัน สำหรับชั้นเรียนของดิฉัน ดิฉันจะพยายามสร้างบรรยากาศที่เชื้อเชิญให้นักเรียนแบ่งปันความคิด กล้าที่จะตัดสินใจและประเมินความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของพวกเขา ดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะมีความก้าวหน้าอย่างไม่น่าเชื่อหากเรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสนใจตามธรรมชาติของพวกเขา ดังนั้นดิฉันจึงชื่นชอบที่จะจัดให้มีกิจกรรมเชิงปฏิบัติเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการตัดสินใจและปล่อยให้ความอยากรู้อยากเห็นชี้นำแนวทางการเรียนรู้ของพวกเขา ดิฉันแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้แบ่งปันพลังงานบวก ส่งต่อความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และรอดูแนวทางการตั้งคำถามตามความสนใจของพวกเขาที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ให้กับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนของดิฉัน

สำหรับกิจกรรมโปรดในยามว่างนอกจากที่ดิฉันจะชื่นชอบการเดินเล่น อ่านหนังสือ อบขนมแสนอร่อย ฝึกโยคะแล้วการท่องเที่ยวก็ยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมสุดโปรดของดิฉันอีกด้วย ขอขอบคุณสำหรับโอกาสอันดีที่ดิฉันได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชาว ISC แห่งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้การต้อนรับและทำความรู้จักกับทุกท่านในเร็ววัน


Liliedale

LILIEDALE มิสลิลี่เดล

Music Teacher คุณครูประจำวิชาดนตรี

ดิฉันชื่อลิลี่เดล แกลดเด็น มาจากประเทศฟิลิปปินส์ ความรักในอาชีพการเป็นครูของฉันเป็นไปตามรอยเท้าพ่อของฉันเพราะเขาเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ดิฉันรักในอาชีนี้ตั้งแต่ที่ยังเป็นเด็ก หลังจากที่ดิฉันจบการศึกษาในระดับมัธยมปลายก็ได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรีสาขาประถมศึกษาและมีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนวิชาดนตรีเป็นพิเศษ

ดิฉันมีประสบกาณ์ทางด้านการสอนนักเรียนอายุระหว่าง 3-7 ปี ดังนั้นฉันจึงค่อนข้างเข้าใจถึงธรรมชาติของนักเรียนแต่ละคน การที่ได้มีโอกาสสอนเด็กถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับดิฉัน เพราะสิ่งนี้มีค่าและสามารถให้ความสำคัญเทียบเท่ากับการช่วยชีวิตให้พวกเขาได้รับการอบรมและเสริมสร้างพัฒนาทักษะให้พวกเขาได้เติบโต มีความรู้และพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปด้วยตัวพวกเขาเองในอนาคต

ดิฉันมีชื่นชอบการเล่นกีฬาหลายประเภท เช่น การเล่นบาสเก็ตบอลและวอลเลย์บอล และแน่นอนว่าในฐานะที่ดิฉันเป็นครูสอนวิชาดนตรี ดิฉันจึงรักในการร้องเพลง การเต้นรำและการแสดงศิลปะทางด้านดนตรี โดยเฉพาะดิฉันชื่นชอบและหลงใหลในการเล่นเปียโนเป็นอย่างยิ่ง

ดิฉันมีความสุขที่ได้มีโอกาสเดินทางสอนดนตรีในหลายประเทศและสอนและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสสอนดนตรีในประเทศไทย ดิฉันมีความฉันกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ และดิฉันหวังว่าความกระตือรือร้นและพลังงานความสุขของฉันจะส่งผ่านไปยังนักเรียนทุกคนที่ก้าวเข้าสู่ชั้นเรียนดนตรีที่ดิฉนเป็นผู้รับชอบและทำการสอนในรั้วโรงเรียน ISC แห่งนี้อีกด้วย


JP

Mr. JP มิสเตอร์เจพี

P.E. Teacher คุณครูประจำวิชาพละศึกษา

ผมชื่อว่ามิสเตอร์เจพี อูสธุยเซ่น รู้สึกเป็นเกียรติและยินดียิ่งที่ได้เป็นคุณครูผู้สอนในวิชาพละศึกษา ณ โรงเรียนนานาชาติชลบุรี (ISC) แห่งนี้แห่งนี้

ผมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์อีกทั้งยังสำเร็จประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านการศึกษาสำหรับการสอนวิชาพละ พื้นเพของผมมาจากประเทศแอฟริกาใต้และด้วยความที่ตัวผมเองเป็นคุณครูพละที่มีความกระฉับกระเฉงและกระตือรือร้น ผมจึงได้มุ้งเน้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะสุขภาพร่างกายและสุขนิสัยที่ดีต่อสุขภาพให้กับบรรดานักเรียนของผมทุกคน ภายใต้ประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี โดยในช่วง 3 ปีล่าสุดที่ผ่านมานี้ผมได้เป็นคุณครูพละและใช้ชีวิตอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

สิ่งสำคัญเล็กๆ น้อยที่ผมอยากให้ทุกคนได้รู้จักผมมากขึ้น คือ ผมชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล กีฬารักบี้และการว่ายน้ำเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากความทุ่มเทในการสอนวิชาพลศึกษาของผมแล้ว ในระหว่างที่ผมมีเวลาว่างผมมักจะสนุกไปกับการเดินทางท่องเที่ยว การปีนเขาหรือการออกกำลังกายอยู่เสมอ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมสร้างความทรงจำและพบกับทุกคนในเร็ววัน! ขอให้ทุกท่านมีวันหยุดฤดูร้อนที่สนุกสดใส เราออกไปข้างนอก เดินทางเคลื่อนไหวและขยับตัวออกกำลังกายกันเถอะ!


Pray

KHUN PRAY ครูแพร

Teacher of Thai คุณครูประจำวิชาภาษาไทย

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อแพร จารุจินดา เป็นคุณครูผู้สอนในสขาวิชาภาษาไทย ทั้งในสอนของนักเรียนไทย (ภาษาไทย) และนักเรียนต่างชาติ (ไทยศึกษา) และดิฉันมีประสบการณ์การสอนในฐานะคุณครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาติเป็นเวลากว่า 15 ปีและได้ทำงานเป็นคุณครูที่ ISC มาแล้วกว่า 5 ปี เช่นกัน ดิฉันจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาสื่อสารธุรกิจ (ประชาสัมพันธ์และการตลาดโฆษณา) และเคยได้ร่วมงานคุณลุงของฉันที่ร่วมมือกันผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ของช่อง 3 แห่งประเทศไทย ในตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการการผลิต ดิฉันรู้สึกชื่นชอบงานนี้ แต่ในใจยังคิดว่านี่ยังไม่ใช่งานที่ดิฉันรัก เนื่องจากอุปนิสัยส่วนตัวของดิฉันแล้วนั้น รักเด็กและก็มีแรงบันดาลใจที่อยากจะทำงานที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับพวกเขา ดิฉันเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าเด็กทุกคนก็เปรียบเหมือนผ้าขาว ในฐานะผู้ใหญ่งานของเราคือการทำให้ผ้าขาวอย่างพวกเขามีสีสัน โดยปกติแล้วในช่วงวันหยุดพักผ่อนดิฉันมักอยู่บ้านเพื่อดูแลพ่อและแม่ของฉันที่เกษียณอายุแล้ว พวกเราชอบทำอาหารและรับประทานอาหารร่วมกัน นอกจากนี้แล้วพวกเรายังมักจะเพลิดเพลินไปเจ้าแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักประจำบ้านของเราอีกด้วย


Samik

KHUN Samik มิสเตอร์ซามิค

Yoga Teacher คุณครูประจำวิชาโยคะ

ผมชื่อซามิค มาจุมเดอ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนวิชาโยคะ สุขภาพและความสุขสมบูรณ์ในแบบองค์รวม และแน่นอนว่าผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันเรื่องราวและทัศนคติที่ดี รวมไปถึงประโยชน์ในการเล่นโยะคะอย่างถูกวิธีให้กับสมาชิกชุมชนชาว ISC ของเราได้รับทราบและเรียนรู้ไปด้วยกัน

การออกเดินทางเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนเกี่ยวกับศาตร์โยคะของผมนั้น เป็นการเดินทางไปยังหลากหลายประเทศ โดยได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 ไปจนกระทุ่งผมก็ได้รับประกาศนียบัตรรับรองในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการฝึกสอนโยคะจากทาง Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana ซึ่งเป็นสถาบันเพื่อการศึกษาและวิจัยด้านโยคะชื่อดังในเมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย อีกทั้งในช่วงปีค.ศ.2019 ที่ผ่านมา ผมได้เกีรยติเข้ารับรางวัลด้านการเป็นครูสอนโยคะยอดเยี่ยมของประเทศไทยอีกด้วย