บุคลากรของเรา


OUR TEAM OF STARS!คณะครูและบุคลากรของเรา

Laxmi

LAXMI มิสรัศมี

Head of School ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติชลบุรี

ในนามตัวแทนของโรงเรียนนานาชาติชลบุรี ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปีการศึกษา 2023-2024 นี้ ดิฉันเกิดและเติบโตในกรุงเทพฯประเทศไทยและได้ใช้ชีวิตช่วงในวัยเรียนของฉันในฐานะนักเรียนต่างชาติที่นี่ ดังนั้นดิฉันจึงมั่นใจว่าเข้าใจรวมไปถึงสามารถ สะท้อนแนวคิดการเรียนรู้และความรู้สึกของการเป็นนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติได้อย่างแท้จริง ในปี 2540 ดิฉันจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติเอกมัย หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารทั่วไป หลังจากจบการศึกษาดิฉันได้มีโอกาสเริ่มทำงานที่ศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย ในกรุงเทพฯ ซึ่งในขณะนั้นเป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดการจัดการเรียนการสอนตามแบบทฎษฎีของ Reggio-Emilia ประสบการณ์ที่ดิฉันได้รับจากการทำงานที่นี่ดิฉันค้นพบค้นพบโลกแห่งการเรียนรู้และการสอนใหม่ ๆที่ได้เปลี่ยนชีวิตฉันและแนวคิดของดิฉันไปอย่างสิ้นเชิง

หลังจากนั้นก็ดิฉันก็ได้มีโอกาสทำงานและทำให้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับปฐมวัยอย่างมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น และจากประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ดิฉันได้ค้นพบแรงบันดาลใจและทำให้เปลี่ยนแปลงแนวคิดของดิฉันไปอย่างสิ้นเชิง ดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในวัยเด็ก ซึ่งเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ของพวกเขาสามารถเรียกได้ว่าเป็นการเดินทางเพื่อการเรียนรู้อย่างหนึ่ง และการเดินทางของพวกเขาสามารถเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงตัดสินใจศึกษาต่อและสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาการจัดการหลักสูตรและการสอน ซึ่งจากประสบการณ์ที่ดิฉันได้รับในระหว่างการทำงานร่วมกับกลุ่ม Helen Doron Early English ในประเทศไทย ทำให้ดิฉันได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับแนวคิดทางการศึกษาที่สามารถเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายในระบบการศึกษารูปแบบต่างๆไปที่ดิฉันเคยได้สัมผัสมา และด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงมีความตั้งใจที่เริ่มต้นก่อตั้งโรงเรียน ISC ขึ้นมา

ดิฉันสัญญากับตัวเองว่าตราบเท่าที่ฉันบริหารงานอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ ดิฉันจะคอยให้คำแนะนำด้วยความตั้งใจเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักเรียน ISC ของเราทุกคน ดิฉันมุ่งเน้นที่จะพัฒนาในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่เพียงใดก็ตาม ดิฉันเชื่อมั่นอยู่เสมอว่า การเป็นครูก็เปรียบเสมือนกับการได้ออกผจญภัย อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมีสิ่งใหม่ๆที่ทำให้เราเกิดการเรีียนรู้ได้ทุกวัน ดิฉันไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมดิฉันจึงได้จบปริญญาโทด้านการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ภายใต้สาขาที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา (M.ED-EA, with Honours) นอกจากนี้ดิฉันได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนหลายแห่ง ในขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพโรงเรียน ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ดิฉันเรียนรู้และสามารถสำรวจแนวคิดการบริหารที่หลากหลาย และทุกครั้งที่ฉันได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศของโรงเรียนต่างๆ ดิฉันก็ได้ตระหนักเป็นอย่างดีว่าตั้งใจนำประสบการณ์ที่ดีมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ภายในโรงเรียน ISC ของเรา สำหรับดิฉันที่ ISC ดิฉันสามารถให้ความมั่นใจแก่ทุกท่านได้ว่า เราเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับนักเรียนของเราทุกคนอย่างแท้จริง