ระดับชั้นเรียนของเรา


ตารางเปรียบเทียบระดับชั้นเรียนของเรา
 
อายุ ระดับชั้นเรียนของ ISC ไทย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร
2 - 3 ปี Early Years 1 เตรียมอนุบาล Nursery
3 - 4 ปี Early Years 2 อนุบาล 1 Pre-School Pre-School Pre-School Nursery
4 - 5 ปี Early Years 3 อนุบาล 2 Pre-Kindergarten Pre-School Pre-School Reception
5 - 6 ปี Year 1 อนุบาล 3 Kindergarten Kindergarten Kg/Prep Year 1
6 - 7 ปี Year 2 ประถม 1 Grade 1 Grade 1 Year 1 Year 2
7 - 8 ปี Year 3 ประถม 2 Grade 2 Grade 2 Year 2 Year 3
8 - 9 ปี Year 4 ประถม 3 Grade 3 Grade 3 Year 3 Year 4
9 - 10 ปี Year 5 ประถม 4 Grade 4 Grade 4 Year 4 Year 5
10 - 11 ปี Year 6 ประถม 5 Grade 5 Grade 5 Year 5 Year 6

 

ตารางการตัดเกณฑ์อายุตามระดับชั้นเรียน ประจำปีการึกา 2567 - 2568
 
ช่วงวันเกิด อายุ ระดับชั้นเรียนของ ISC
1 กันยายน พ.ศ. 2564 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 2 - 3 ปี Early Years 1
1 กันยายน พ.ศ. 2563 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 3 - 4 ปี Early Years 2
1 กันยายน พ.ศ. 2562 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 4 - 5 ปี Early Years 3
1 กันยายน พ.ศ. 2561 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 5 - 6 ปี Year 1
1 กันยายน พ.ศ. 2560 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 6 - 7 ปี Year 2
1 กันยายน พ.ศ. 2559 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 7 - 8 ปี Year 3
1 กันยายน พ.ศ. 2558 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 8 - 9 ปี Year 4
1 กันยายน พ.ศ. 2557 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 9 - 10 ปี Year 5
1 กันยายน พ.ศ. 2556 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 10 - 11 ปี Year 6