ความปลอดภัยในสถานศึกษา


การใช้ลิฟต์และความปลอดภัย

ทางโรงเรียนจัดระบบความปลอดภัยในการใช้ลิฟท์ โดยต้องใช้คีย์การ์ดสำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้นในการใช้งาน และเพื่อ ป้องกันการใช้งานที่ไม่ถูกวิธีและการดูแลในเรื่องความปลอดภัยอื่นๆ นอกจากการเข้าถึงแล้วทางโรงเรียนยังติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในตัวลิฟท์ ซึ่งจะแสดงภาพผู้ที่อยู่ภายในแบบเรียลไทม์ที่บริเวณหน้าจอ LCD ที่ได้ติดตั้งหน้าลิฟท์แต่ละชั้นอีกด้วย.

กล้องวงจรปิด

เพื่อรักษามาตรการความปลอดภัยภายในเขตพื้นที่ของโรงเรียน เราจึงได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณต่างๆรอบโรงเรียน ซึ่งสามารถบันทึกภาพต่างๆ และตรวจสอบภาพในระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง.

ประตูทางเข้า

โรงเรียนของเราได้จัดทำประตูทางเข้าที่ 2 ชั้น รวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีทักษะความเชี่ยวชาญในระดับมืออาชีพ คอยดูแลความปลอดภัยในบริเวณโดยรอบของโรงเรียนอีกด้วย.

ความปลอดภัยภายในสถานศึกษา

ในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ได้แก่ การบำรุงรักษาอาคาร อุปกรณ์และสถานที่ให้สามารถ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมไปถึงการติดตั้งเซนเซอร์จับสัญญาณควันและกริ่งเตือน และถังดับเพลิงตามจุดต่างๆในพื้นที่โรงเรียน และทางหนีไฟที่มีมาตรฐานอีกด้วย.

ความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน

ทางโรงเรียนได้ติดตั้งระบบ GPS เพื่อสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถ รวมไปถึงการจำกัดความเร็วขณะขับเคลื่อน นอกจากนี้รถรับ-ส่งนักเรียนของเราทุกคัน ได้รับการตรวจสอบสภาพรถและได้รับรองว่ามีความปลอดภัยตามหลักมาตรฐาน สากลทุกประการ อีกทั้งพนักงานขับรถของเราก็เป็นผู้ที่มีความชำนาญและมีวินัยเคารพกฎจราจรอย่างดียิ่ง
Bangkok Post Lifestyle Interview