ภาพรวมกิจกรรมของเรา


ISC Open Day Fair

Our first ever 'Open Day fair' was held in June with people from all over Pattaya coming by to check out the school and partake in the festivities. Both staff and business friends of ISC hosted stalls and money was donated to Hand 2 Hand as a result.

 
International Day - วันเทศกาลนานาชาติ

กิจกรรมวันเทศกาลนานาชาติเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแสดงประจำชาติ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางภาษารวมไปถึงการแลกเปลี่ยนและรับประทานอาหารจากนานาประเทศอันหลากหลายภายในชุมชนISC ของเราร่วมกันอีกด้วย

 
ISC Sports Day - วันกีฬาสีประจำปี

กิจกรรมวันกีฬาสีประจำปีเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันทักษะทางด้านกีฬาและเพื่อให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้การแพ้ชนะและ มีน้ำใจนักกีฬา โรงเรียนและชุมชนชาว ISC ของเราทุกคนมีความเชื่อมั่นเป็นอยางยิ่งว่าถ้าหากสุขภาพทางกาย แข็งแรงแล้วนั้นสุขภาพทางด้านจิตใจ ก็จะแข็งแรงตามไปด้วย

 
Loy KrathoISC Loy Krathong - วันลอยกระทงประจำปี
กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปีเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย ซึ่งภายในวันดังกล่าวนี้นักเรียน ISC ของเรารวมไปถึงผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมประดิษฐ์กระทง แต่งกายด้วยชุดไทย ร่วมสนุกในกิจกรรมรำวงและนำกระทงของตนลอยน้ำร่วมกันที่ บริเวณสระว่ายน้ำของทางโรงเรียน
 
ISC Loy Krathong - วันไหว้ครูประจำปี
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในประเทศไทยซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพที่นักเรียนมีต่อคณะคุณครูที่ได้มอบวิชา ความรู้แขนงต่างๆให้แก่พวกเขา นับว่าเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความมุทิตาจิตให้แก่คุณครูของพวกเขาอีกด้วย
 
ISC Songkran - วันสงกรานต์ประจำปี

กิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปีนับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในประเทศไทย ทางโรงเรียนและชุมชน ISC ของเราได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีในวันสำคัญดังกล่าวนี้อีกด้วย