สิ่งอำนวยความสะดวก


ISC
อาหารว่าง

ทางโรงเรียนของเราเน้นและใส่ใจเรื่องอาหารที่มีคุณภาพและถูกหลักโภชนาการ ดังนั้นอาหารว่างระหว่างวันทางโรงเรียนจึงจัดเตรียม เมนูผลไม้สดไว้ให้นักเรียนของเราได้รับประทาน อนึ่งทางผู้ปกครองสามารถนำอาหารว่างอื่นๆ ให้บุตรหลานของท่านมาทานที่ โรงเรียนเพิ่มเติมได้ แต่ทางเราต้องขอความร่วมมือจากท่านให้นำอาหารทานเล่นที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพเท่านั้น.

ISC
อาหารกลางวัน

เนื่องด้วยโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีนักเรียนจากนานาประเทศทั่วโลก ดังนั้นในแต่ละภาคเรียนเราจึงได้จัดเตรียมเมนูอาหารกลางวันไว้รองรับนักเรียน 3 ประเภท ได้แก่ อาหารแบบตะวันออก อาหารปบบตะวันตก และเมนูขนมปังหรือมังสวิรัติ ซึ่งผู้ปกครองสามารถเลือกเมนูดังกล่าวได้หนึ่งประเภทต่อวัน ทั้งนี้ทางเรายินดีหากผู้ปกครองต้องการเตรียมอาหารกลางวันจากบ้านให้บุตรหลานของท่านได้รับประทานด้วยเช่นกัน คลิกที่นี่… เพื่อดูตัวอย่างเมนูอาหารกลางวัน

ISC
รถรับ-ส่งนักเรียน

โรงเรียนของเราได้จัดบริการรถรับ-ส่งนักเรียนภายในจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง เช่น เขตพื้นที่ศรีราชา เขตพื้นที่แหลมฉบัง เขตเมืองพัทยา เขตพื้นที่จอมเทียนรวมไปถึงเขตพื้นที่จังหวัดระยอง โดยรถรับ-ส่งนักเรียนของเราได้รับมาตรฐานความปลอดภัย อีกทั้งยังมีข้อปฏิบัติทางด้านความปลอดภัย ได้แก่ สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลศึกษาจะจัดให้นั่ง ในที่นั่งเฉพาะสำหรับเด็ก (car seats) และสำหรับนักเรียนประถมศึกษาทางเราใส่ใจในการให้ทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง นอกจากนั้นแล้วเรายังติดตั้งระบบ GPS เพื่อตรวจเส้นทางการเดินทางของรถโรงเรียนอีกด้วย และเพื่อคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอดการ เดินทางทางโรงเรียนได้จัดเตรียมพนักงานขับรถที่มีความชำนาญและพี่เลี้ยงประจำรถที่คอยช่วยเหลือนักเรียนบนรถอีกด้วย อนึ่งเราภูมิใจในมาตรการความปลอดภัยสำหรับรถรับ-ส่งนักเรียนของเราเป็นอย่างยิ่ง และทางหนังสือพิมพ์บางกอก โพสต์ก็ได้ตีพิมพ์ ชมเชยมาตรการความปลอดภัยในรถโรงเรียนของเราด้วยเช่นกัน - คลิกที่นี่ … เพื่อไปยังบทความของ Bangkok Post Lifestyle Interview.

ISC
ค่ายปิดเทอมภาคฤดูร้อน

ค่ายปิดเทอมภาคฤดูร้อนของเรา จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 14.30 น. ในระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี และสิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งสำหรับค่ายนี้ คือ ทางโรงเรียนเปิดกว้างและเปิดรับสมัครนักเรียนจากภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยเช่นกัน ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกและพัฒนาทักษาที่หลากหลาย เช่น ทางด้านเสริมสร้างจินตนาการ ทางด้านศิลปะ ทางด้านการประดิษฐ์รวมไปถึงทางด้านการแสดงอีกด้วย.

ISC Summer School on Facebook คลิกที่นี่ .... เพื่อชมบรรยากาศโปรแกรม Summer School