Blog


การเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานพร้อมทั้งสามารถเข้าใจถึงบทเรียน - Ms. Kelly Hart
November 14, 2018, 10:19 am

คุณครูต้องทำอย่างไรเพื่อให้ นักเรีนนสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน ในขณะเดียวกันก็ต้องมั่นใจได้ว่านักเรียนยังสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาสาระสำคัญของแผนการสอนได้อย่างครบถ้วน? เมื่อดิฉันเริ่มจัดทำแผนการสอนให้กับนักเรียนคำถามนี้จึงเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญอย่างยิ่ง แต่เมื่อดิฉันได้ย้ายมาสอนที่ โรงเรียนนานาชาติชลบุรี แห่งนี้ทำให้ดิฉันพบว่าคุณครูหลายท่านที่นี่สามารถเป็นตัวอย่างในการวางแผนการสอนได้อย่างยอดเยี่ยม จากการสังเกตนักเรียนก็พบว่าพวกเขามีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้มีแรงกดดันในระหว่างการเรียนแต่ทว่าพวกเขากลับสนุกไปกับมัน นักเรียนหลายคนชื่นชอบในการถามคำถาม แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเนื้อหาที่เรียนรู้มากเลยทีเดียว

เนื่องจากเด็กนักเรียนในช่วงวัยนี้ค่อนข้างให้ความสนใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ รวมไปถึงพวกเขายังมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเป็นคุณครูสอนพวกเขาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสรรค์บทเรียนที่สามารถกระตุ้นความสนใจในเนื้อหา เพื่อให้พวกเขาไม่สูญเสียความสนใจในระหว่างที่พวกเขากำลังเรียนรู้อยู่ ซึ่งในฐานะความเป็นครูดิฉันจึงต้องการให้นักเรียนมีส่วนร่วมและให้ความสนใจกับบทเรียนควบคูไปด้วยกัน ดังนั้นดิฉันจึงปรับแต่งบทเรียนเพื่อให้ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของเด็กนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้พวกเขาไม่เบื่อที่จะเรียนรู้จากตำราเพียงอย่างเดียวเท่านั้น การเรียนรู้ในบทเรียนต่างๆ ดิฉันจึงพยายามคิดกิจกรรมในทางปฏิบัติเพื่อให้พวกเขาเกิดความสนใจ ตื่นเต้นและสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ด้วย และเมื่อพูดถึงกิจกรรมการเรียนรู้ ดิฉันรู้สึกว่าการปรับแต่งบทเรียนเพื่อให้ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของเด็กนักเรียนนั้นสำคัญมาก เพราะในการคัดเลือกกิจกรรมแต่ละรูปแบบ คุณครูจะต้องสอนให้เด็กเข้าใจเนื้อหาพื้นฐานเสียก่อน จากนั้นจึงค่อยนำกิจกรรมเชิงปฏิบัติมาใช้ เพื่อให้นักเรียนอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ เพราะว่าพวกเขาเชื่อมั่นในตัวเองระดับหนึ่งว่าความรู้ที่พวกเขาได้รับจะสามารถร่วมสนุกหรือช่วยกันแก้ไขโจทย์ปัญหาต่างๆเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ ได้ ดังนั้นการเป็น คุณครู จึงค่อนข้างต้องอาศัยการปรับตัว และค้นคว้าหาข้อมูล ความรู้ใหม่ๆ ความเข้าใจเด็กนักเรียนของตนอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้เก็บเอาข้อมูลจากการสังเกตนำมาปรับใช้ใเพื่อให้การวางแผนการสอนออกมามีประสิทธิภาพที่สุด

ดิฉันเองชื่นชอบที่จะเห็นเด็กนักเรียนของฉันเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านการลงมือทำด้วยตัวเอง สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของดิฉัน ได้สัมผัสไปกับการเปิดโลกจินตนาการของพวกเขา ในการออกเดินทางไปทั่วโลก สำหรับประเทศแรกอย่างอังกฤษนั้น พวกเขากลายเป็นวิศวกรและเรียนรู้ที่ออกแบบสร้างโมเดล สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของกรุงลอนดอน เช่น Big Ben, Tower of London และ London Eye พวกเขาเรียนรู้ธรรมเนียมการจิบนำชายามบ่ายและการทำ scones ตามแบบฉบับราชวงค์อังกฤษ หลังจากนั้นก็ได้ออกเดินทางไปยังประเทศจีน ซึ่งสามารถสอดแทรกการเรียนรู้เกียวกับอาชีพเข้าไป เช่่น กำหนดขอบเขตการเรียนรู้เป็นสนามบิน นักเรียนจะได้รับบทบาทสมมติที่แตกต่างกันไป เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง, นักบิน, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและผู้โดยสาร ซึ่งในขณะที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ นักเรียนสามารถใช้ทักษะ ด้านคณิตศาสตร์ ทักษะทางด้านศิลปะและการออกแบบ การใช้ทักษะการเข้าสังคมและทักษะอื่นๆ พร้อมทั้งสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาการเรียนรู้ได้อย่างมากมาย

แม้ว่าการวางแผนและการเตรียมการสอนตามแนวทางนี้อาจเป็นเรื่องที่เหน็ดเหนื่อยและน่าหงุดหงิด อย่างไรก็ตามเมื่อดิฉันได้เห็นเด็กๆ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้เห็นพวกเขามีความสุขสนุกสนานในสิ่งที่พวกเขากำลังเรียนรู้อยู่ และได้เห็นพวกเขาภาคภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาประสบความสำเร็จเป็น สำหรับดิฉันแล้วนับเป็นความคุ้มค่ามากพอแล้วกับในทุกนาทีทุี่ได้ใช้ไปในระหว่างการวางแผนและเตรียมการสอนต่างๆ ดิฉันจึงจำเป็นต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่เพราะเมื่อเราเป้นคุณครูของพวกเขา เราจำเป็นต้องคิดถึงสิ่งที่ดีที่สุด เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับเด็กนักเรียนของเราเสมอ