Blog


December 18, 2019, 3:47 pm

ด้วยตัวฉันฉันเกิดและเติบโตในเขตพื้นที่ชนบท ดังนั้นฉันจึงคุ้นชินกับบรรยากาศของฟาร์มและอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติตลอดมา เมื่อสมัยที่ฉันเป็นเด็กก็ยังจดจำได้ดีว่าสนุกสนานไปกับการกิจกรรมต่างๆตามธรรมชาติได้มากมายขนาดไหน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปยังเขตภูเขาเพื่อเก็บใบไม้มาแข่งขันล่องลอยไปในในแม่น้ำหรือแม้กระทั่งการออกตามไล่เจ้าแมลงก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว ที่พ่อและยายของฉันได้พร่ำสอน เช่น เห็ดมีพิษและพืชพรรณชนิดต่างๆ ข้อควรระวังการสัมผัสพืชบริเวณใดหากไม่อยากให้โดนงูกัด เป็นต้น

<...>
December 18, 2019, 2:40 pm

ที่ ISC เราเชื่อว่าการเล่นละครหรือการสดงบทบาทสมมตินั้นเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาใน เด็กช่วงปฐมวัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเลือกและยอมรับบทบาทโดยที่เด็กๆ สามารถทดลองทำการแสดงหรือสื่อสารความรู้สึกต่างๆ ออกมาผ่านบทบาทหรือตัวละครที่พวกเขาแต่ละคนได้รับ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทฮีโร่ซึ่งพวกเขามักจะแสดงออกตามโลกจินตนาการของเขา หรือแม้กระทั่งบทบาทสมมติที่อ้างอิงจากบุคคลในโลกแห่งความจริง ตัวอย่างเช่นการรับบทบาทคนรู้จักที่สนิทและคุ้นเค...

December 18, 2019, 10:53 am

ที่ โรงเรียน ISC เราเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าเด็กๆทุกคนสมควรได้รับการเริ่มต้นที่ดีที่สุดในชีวิต และควรได้รับการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถเติมเต็มศักยภาพของพวกเขาในขณะที่เรียนรู้ ใช้ชีวิตและเติบโตในชุมชนรั้วโรงเรียน ISC ของเรา สำหรับ เด็กในช่วงวัยอนุบาล นี้นับว่าเป็นช่วงที่มีการพัฒนาการและการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวเป็นไปอย่างรวดเร็ว และบางครั้งในการช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของพวกเขา นั้นอาจจะหมายถึงการให้เครื่องมือแก่สนับสนุนการเรียนรู้รูปแบบต่างๆให้แก่พวก...

September 12, 2019, 10:29 am

ในฐานะที่ดิฉันเป็น คุณครูผู้สอนในระดับอนุบาล ดิฉันเชื่อว่าเป้าหมายหลักที่เราต้องสนับสนุนพวกเขา คือ การช่วยให้เด็กๆรู้จักเพื่อนและกลายเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียน ซึ่งการเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนนั้นมีแนวโน้มที่ดีว่าจะช่วยเสริมสร้างสิ่งดีๆหลายด้าน เช่น ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมห้อง ทำให้เด็กๆ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตใจที่ดียิ่งขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนให้เด็กๆในช่วงวัยนี้เรียนรู้ในระหว่างการทำกิจกรรมว่าพวกเขาเองก็มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าว จะช่วยให้เด็กๆ มีความรู้สึกที่ผ่อน...

September 12, 2019, 9:40 am

อาจเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าการเรียนรู้นั้นจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อมันเกิดขึ้นในบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสนุกสนานมากที่สุด! และหากเราเปรียบเทียบเด็กๆ เป็นฟองน้ำ จะเห็นได้ว่าระบวนการคิดของพวกเขาน่าทึ่งมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการจดจำข้อมูลของพวกเขา ที่เหมือนฟองน้ำที่ดูดซึมทุกสิ่งทุกย่างรอบตัว และไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีหรือว่าเป็นข้อมูลที่แย่ ซึ่งในครั้งที่เราคิดเอาว่าอาจดูเหมือนรายละเอียดที่เล็กที่สุดและไม่สำคัญที่สุด แต่พวกเขากลับจดจำรายละเอียดเล็กๆเหล่านั้นได้ไปตลอดชีวิต สำหรับ...