Blog


February 8, 2019, 12:21 pm

มีบางอย่างที่มหัศจรรย์เกี่ยวกับการเล่นที่ส่งเสริมให้สำรวจสิ่งรอบตัวด้วยประสามสัมผัสในวัยเด็ก ดิฉันเชื่อว่าวิธีดังกล่าวสามารถเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เปิดโลกการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมด แม้ว่าพวกเขาจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านการมองเห็น แต่มันก็เป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาจะได้รับความรู้ ผ่านประสาทสัมผัสอื่นๆ เช่น กลิ่น รส สัมผัส การได้ยินหรือแม้กระทั้งเรียนรู้การแสดงออกทางด้านอารมณ์และความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน

นับตั้งแต่ดิฉันเริ่มอาชีพความเป็นครู ม...

February 7, 2019, 4:10 pm

ส่วนตัวแล้วดิฉันมีความสนใจเกี่ยวกับการพูดหลายภาษาและด้วยความชอบเรียนรู้และทำความเข้าใจจึงทำให้ดิฉันพยายามค้นหาวิธีการสอนภาษาที่มีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งในฐานะที่ดิฉันสามารถสื่อสารได้หลายภาษา และความสามารถทางภาษาอังกฤษนั้นก็เป็นภาษาในลำดับที่สามที่ดิฉันได้เรียนรู้เข้าใจและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากงานวิจัยของดิฉัน เองที่ University of Eastern Finland ดิฉันพบว่าโครงการสหวิทยาการสามารถส่งผลกระทบเชิงบวกต่อทักษะการเรียนรู้ภาษาและการสื่อสารของเด็กได้อย่างดียิ่ง

ก่อนอื่นการทำงานกับโครงการ...

November 27, 2018, 3:13 pm

ดิฉันเชื่อว่าหากเรามองย้อนไปถึงตัวเราเองในครั้งที่ยังเป็นเด็ก ระหว่างเรียนเราจะต้องนั่งเงียบๆ ตั้งใจฟังคุณครูสอน แน่นอนว่าถ้าเราต้องทำแบบนี้ทุกวันหลายคนคงต้องเคยรู้สึกเบื่อ อยากกลับบ้าน ไม่อยากเรียนแล้วหรือหนักที่สุดคือแอบเผลอหลับในห้องเรียนเลยก็มี!

ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงมุ่งมั่นที่จะใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาการของตัวผู้เรียนเป็นหลักที่ ISC ซึ่งวิธีการวางแผนการสอนในต่ละบทเรียนคุณครูผู้สอนแต่ละท่านก็คงมีแนวทางการสอนในรูปแบบของพวกเขาเอง แต่ในมุมมองของดิฉันการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างสำหรับเด็ก...

November 14, 2018, 10:53 am

จากคำกล่าวของ Richard Riley ที่ว่า " ปัจจุบันเรากำลังเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนของเรา โดยที่ยังไม่รู้เลยว่าเมื่อพวกเขาโตขึ้นแล้วจะไปประกอบอาชีพอะไร เราสอนให้พวกเขาเรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยีซึ่งบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไปแล้วในอนาคต เราพยายามสอนพวกเขาให้รู้จักการแก้ปัญหาโดยที่เราก็ยังไม่รู้ว่าในอนาคตพวกเขาจะต้องเผชิญกับปัญหาในรูปแบบใด "

ส่วนตัวแล้วดิฉันมองว่าคุณไรลี่ย์ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเติบโตอย่างรวดเร็วใน...

November 14, 2018, 10:19 am

คุณครูต้องทำอย่างไรเพื่อให้ นักเรีนนสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน ในขณะเดียวกันก็ต้องมั่นใจได้ว่านักเรียนยังสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาสาระสำคัญของแผนการสอนได้อย่างครบถ้วน? เมื่อดิฉันเริ่มจัดทำแผนการสอนให้กับนักเรียนคำถามนี้จึงเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญอย่างยิ่ง แต่เมื่อดิฉันได้ย้ายมาสอนที่ โรงเรียนนานาชาติชลบุรี แห่งนี้ทำให้ดิฉันพบว่าคุณครูหลายท่านที่นี่สามารถเป็นตัวอย่างในการวางแผนการสอนได้อย่างยอดเยี่ยม จากการสังเกตนักเรียนก็พบว่าพวกเขามีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได...