Blog


การสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตัวผู้เรียนเป็นหลักมีความสำคัญอย่างไร - Ms. Bernie Savage
November 27, 2018, 3:13 pm

ดิฉันเชื่อว่าหากเรามองย้อนไปถึงตัวเราเองในครั้งที่ยังเป็นเด็ก ระหว่างเรียนเราจะต้องนั่งเงียบๆ ตั้งใจฟังคุณครูสอน แน่นอนว่าถ้าเราต้องทำแบบนี้ทุกวันหลายคนคงต้องเคยรู้สึกเบื่อ อยากกลับบ้าน ไม่อยากเรียนแล้วหรือหนักที่สุดคือแอบเผลอหลับในห้องเรียนเลยก็มี!

ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงมุ่งมั่นที่จะใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาการของตัวผู้เรียนเป็นหลักที่ ISC ซึ่งวิธีการวางแผนการสอนในต่ละบทเรียนคุณครูผู้สอนแต่ละท่านก็คงมีแนวทางการสอนในรูปแบบของพวกเขาเอง แต่ในมุมมองของดิฉันการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างสำหรับเด็กนักเรียนในช่วงวัยนี้ การให้พวกเขานั่งนิ่งๆ และตั้งใจฟังคุณครูไม่ใช่วิธีการที่มีประสิทธิภาพเอาเสียเลย เพราะตามช่วงวัยของเขาการจดจ่อและมีสมาธินั้นค่อนข้างจำกัด พวกเขาต้องการเรียนรู้ท่ามกลางบรรยากาศที่พวกเขามีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติและมีสื่อการเรียนรู้หรือกิจกรรมอื่นๆ ให้พวกเขาได้สัมผัสมากกว่า

และด้วยวิธีการดังกล่าวนี้นอกจากพวกเขาจะได้รับ การพัฒนาทักษะทางวิชาการ แล้ว ทางด้านทักษะอื่นๆของพวกเขาก็ยังได้รับการกระตุ้นและสนับสนุนพร้อมไปกันด้วย ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย ทางอารมณ์ ทางสังคมและจิตใจ ซึ่งเมื่อพวกเขามีสุขภาพจิตที่ดีแน่นอนว่าสุขภาพร่างกายของพวกเขาจะต้องแข็งแรงตามไปด้วย และดิฉันเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าการเรียนรู้ที่ปราศจากความเครียดและมีการจัดกิจกรรมทางการเรียนรู้ที่สามารถดึงดุดความสนใจของนักเรียนได้ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและผู้เรียนก็ได้รับความรู้อย่างเต็มที่พร้อมกันด้วย

นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาสาระสำคัญแล้วนั้น การส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ พร้อมกับส่งเสริมการอภิปรายและมีส่วนร่วมในบทเรียนทั้งแบบกลุ่มและเฉพาะบุคคลก็นับว่ามีความสำคัญด้วยเช่นกัน รวมไปถึงความผ่อนคลายและความสนุกสนานที่พวกเขาจะได้รับในระหว่างการเรียนรู้ด้วย ดังนั้น ดิฉันจึงขอยกตัวอย่างในวิชาคณิตศาตร์ โจทย์การคำนวนคือ 2 + 5 = 7 แน่นอนว่าผลลัพธ์สามารถเขียนแทนด้วยเลข 7 ได้โดยง่าย แต่วิธีไหนละที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกว่าการทำโจทย์นั้นไม่น่าเบื่อดิฉันจึงให้นักเรียนตอบด้วยการใช้ตราประทับรูปดาวแทนคำตอบ เช่น หากคำตอบคือ 7 ก็ใช้การประทับรูปดาวจำนวน 7 ดวง เป็นต้น

การสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตัวผู้เรียนเป็นหลัก ไม่ใช่แค่การดูว่านักเรียนได้รับความรู้อะไรไปบ้าง แต่จะต้องดูว่าการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสามารถค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองได้หรือไม่ นักเรียนต้องสามารถเข้าใจสิ่งที่เขากำลังเรียนรู้ได้ มากกว่าที่จะคอยมานั่งถามคุณครูว่าแบบนั้นได้หรือไม่ หรือควรทำแบบไหนดี พวกเขาจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองและเชื่อมั่นว่าพวกเขาสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ ซึ่งอาจเรียกได้ว่านักเรียนจะสามารถเข้าใจเรื่องราวต่างๆในเชิงลึก พร้อมกับสามารถวิเคราะห์และประเมินความคิดได้โดยอาศัยการพัฒนาความรู้และความเข้าใจที่ตนเองมีอยู่

การเรียนรู้ที่เน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตัวผู้เรียนจะช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมและควบคุมการเรียนรู้ของตนเองได้ดีขึ้น พวกเขาสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองและแน่นอนว่าพวกเขาก็ยังได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำจากครูและเพื่อนของพวกเขาในระหว่างบทเรียนเหล่านี้ด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคือพวกเขาจะมีอิสระมากขึ้น การเรียนการสอนรูปแบบนี้จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมุ่งเน้นและจะกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

ดังนั้นการเรียนรู้รูปแบบนี้จะกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จเนื่องจากแนวการสอนจะมุ่งเน้นไปที่ความเข้าใจของนักเรียนเป็นหลักมากกว่าจะเน้นที่ความสามารถในการจดจำดิฉันจึงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น จะสามารถทำให้นักเรียนพัฒนาตนเองได้มากขึ้น มีทักษะการค้นคว้าและทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ทั้งนี้แม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆ แต่ก็สามารถเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือแม่กระทั่งใช้ในการปรับตัวเมื่อพวกเขาทำงานก็ตาม

เพราะว่าทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่ได้จากการเรียนรู้ นั้นจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาก้าวเข้าสู่การใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัยและในช่วงที่พวกเขาต้องการหางานทำ การเป็นคนที่มีศักยภาพที่ดีจะทำให้พวกเขาสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้นายจ้างของพวกเขาในอนาคตได้ และสิ่งหนึ่งที่สำหรับดิฉัน คือ ดิฉันต้องการให้นักเรียนเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตหลังจากที่จบ การศึกษาที่ ISC ไปแล้วและหวังว่าพวกเขาจะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตของพวกเขาทุกประการ