Blog


โครงการสหวิทยาการมีผลกระทบทางบวกต่อความสามารถทางภาษาและการสื่อสารของเด็กได้อย่างไร - Ms Usoa Toledo
February 7, 2019, 4:10 pm

ส่วนตัวแล้วดิฉันมีความสนใจเกี่ยวกับการพูดหลายภาษาและด้วยความชอบเรียนรู้และทำความเข้าใจจึงทำให้ดิฉันพยายามค้นหาวิธีการสอนภาษาที่มีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งในฐานะที่ดิฉันสามารถสื่อสารได้หลายภาษา และความสามารถทางภาษาอังกฤษนั้นก็เป็นภาษาในลำดับที่สามที่ดิฉันได้เรียนรู้เข้าใจและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากงานวิจัยของดิฉัน เองที่ University of Eastern Finland ดิฉันพบว่าโครงการสหวิทยาการสามารถส่งผลกระทบเชิงบวกต่อทักษะการเรียนรู้ภาษาและการสื่อสารของเด็กได้อย่างดียิ่ง

ก่อนอื่นการทำงานกับโครงการสหวิทยาการหมายความว่าเด็กนักเรียนจะต้องมีบทบาทอย่างแข็งขัน โดยการพิจารณาความต้องการและความสนใจของพวกเขาและจากนั้นจะต้องนั่งพูดคุยทำความเข้าใจกับเพื่อเพิ่มแรงจูงใจทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้และการเรียนรู้ภาษาภายใต้การเรียนรู้ของพวกเรา  ซึ่งนักวิจัยยืนยันแล้วว่าแรงจูงใจและทัศนคติที่มีต่อภาษาเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ภาษา นอกจากนี้ทักษะทางสังคมและความร่วมมือและการทำงานร่วมกันของกลุ่มจะเพิ่มขึ้นอีกด้วย  ด้วยเหตุนี้เมื่อดิฉันได้มาเป็นคุณครูผู้สอนที่ โรงเรียนนานาชาติชลบุรี ISC ดิฉันจึงได้ทำโปรเจ็กต์โครงงานเพื่อการเรียนรู้ภายในชั้นเรียนของชั้นเอง ได้แก่ โครงงาน “จรวด” และโครงงาน “ระบบสุริยะ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ “สถานที่ของเราในอวกาศ”  

ดิฉันนำการสอนแบบ "เรียนรู้ด้วยการทำ" มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียรู้อย่างแท้จริง ดังนั้จากโครงงานการสร้างจรวด ในขนาดของผลงานที่เด็กๆ สามารถเข้าไปอยู่ภายในจรวดนั้นได้ จะช่วยให้จิตนาการด้านการเรียนรู้ของพวกเขาเปิดกว้าง สามารถจินตนาการเกี่ยวกับการเดินทางอยู่ในอวกาศและเรียนรู้ระบบโครงสร้างสุริยะได้อย่างสมจริง นอกจากจะส่งเสริมให้พวกเขาเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแล้ว ในระหว่างการช่วยกันทำโครงงานพวกเขายังสามารถพัฒนาและใช้ทักษะทางภาษาที่แต่ละคนนำมาแลกเปลียนความคิดเห็นและสื่อสารระหว่างกันได้อีกด้วย

ซึ่งในระหว่างที่พวกเขาทำการสร้างจรวดและทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน เห็นได้ว่าชัดว่านักเรียนของฉันซึ่งอยู่ใน ระดับอนุบาล สามารถเรียกชื่อรูปร่างและการใช้หน่วยวัด รวมไปถึงใช้คลังคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นอีกด้วย และในส่วนของการทำโครงงาน "ระบบสุริยะ" นั้นก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งที่ได้เห็นว่าพวกเขาสามารถสร้างและระบุชื่อดาวเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามลักษณะที่ได้เรียนรู้มา เห็นได้ชัดว่ากิจกรรมที่ได้ถูกจัดขึ้นในชั้นเรียนนี้สามารถสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายมากมายให้กับพวกเขาได้มากเพียงใด

อย่างไรก็ตามหลักฐานหนึ่งของความสำเร็จของกิจกรรมโครงงานก็คือการแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอโครงการให้ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับชมรับฟัง เพราะนอกจากพวกเขาได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออย่างถูกต้องแล้ว ดิฉันต้องการให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ของพวกเขาให้บุคคลอื่นหรือท่านผู้ชมได้รับฟังอย่างมั่นใจ นอกจากความสำเร็จที่ดิฉันได้สัมผัสที่โรงเรียนแล้ว ดิฉันยังได้รับฟังความคิดเห็นมากมายจากผู้ปกครองบอกดิฉันว่าลูกๆ ฝึกฝนการพูดและอธิบายถึงโครงงานที่บ้านอย่างตั้งใจด้วยเช่นกัน

และเป็นที่ประจักษ์ได้แล้วว่านักเรียนของดิฉันมีแรงจูงใจและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเรียนรู้อย่างตั้งใจ เห็นได้ชัดว่านักเรียนของดิฉันมีความสนุกสนานไปกับการเรียนรู้และสามารถพัฒนาทักษะภาษารวมไปถึงการสื่อสารของควบคู่กันไป นั้นอาจเป็นเพราะการทำงานเกี่ยวกับโครงงานจะต้องใช้ความยืดหยุ่นความคิดสร้างสรรค์และทักษะการวางแผนอย่างยิ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยสร้างบริบทการเรียนรู้ที่หลากหลายและเพื่อส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมายสำหรับพวกเขา สิ่งที่เกิดขึ้นในตัวพวกเขาจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันเชื่อมั่นในแนวทางนี้เสมอมาและนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คอยสร้างแรงจูงใจและผลักดันให้ดิฉันทำงานอย่างหนักในฐานะคุณครูในทุกวันนี้ด้วย