Blog


การเล่นที่ส่งเสริมให้สำรวจสิ่งรอบตัวด้วยประสามสัมผัสสามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้โดยปฏิบัติจริงได้อย่างไร - Ms. Gede Marfil-Alejan
February 8, 2019, 12:21 pm

มีบางอย่างที่มหัศจรรย์เกี่ยวกับการเล่นที่ส่งเสริมให้สำรวจสิ่งรอบตัวด้วยประสามสัมผัสในวัยเด็ก ดิฉันเชื่อว่าวิธีดังกล่าวสามารถเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เปิดโลกการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมด แม้ว่าพวกเขาจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านการมองเห็น แต่มันก็เป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาจะได้รับความรู้ ผ่านประสาทสัมผัสอื่นๆ เช่น กลิ่น รส สัมผัส การได้ยินหรือแม้กระทั้งเรียนรู้การแสดงออกทางด้านอารมณ์และความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน

นับตั้งแต่ดิฉันเริ่มอาชีพความเป็นครู มุมมองต่างๆ สำหรับการเรียนรู้วัยเด็กเป็นเรื่องราวที่ดิฉันโปรดปรานและตั้งใจศึกษา และ สำหรับนักเรียน ISC ของเรา ดิฉันคิดว่ามันเป็นเวทย์มนตร์ที่แสนบริสุทธิ์ทุกครั้งที่เห็นพวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในระหว่างการเรียนรู้ผ่านวิธีการเล่นที่สามารถส่งเสริมให้พวกเขาได้สำรวจสิ่งรอบตัวด้วยประสามสัมผัสที่มี! และแน่นอนเมื่อคุณได้เดินเข้าไปสำรวจภายในห้องเรียนของเรา คุณจะสามารถเห็นอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้รูปทรงต่างๆ เช่น กล่อง หลอด กรวย ภาชนะบรรจุรูปทางต่างๆ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสาทสัมผัสของพวกเขาที่เต็มไปด้วยสีสันและมีความสนุกสนาน เพราะว่าภาชนะแต่ละประเภทบรรจุสิ่งของที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นวัตถุของแข็ง ของเหลว วัตถุที่ให้ความรู้สึกขรุขระ ให้ความรู้สึกอ่อนนุ่มหรือให้ความรู้สึกเหนียวหนึบ รวมไปถึงสิ่งของที่อาจจะมีกลิ่นต่างๆ ผสมอยู่เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ผ่านประสาทรับกลิ่นเมื่อยามที่พวกเขาได้สัมผัสวัตถุเหล่านั้นอีกด้วย

ดิฉันชื่นชอบที่จะสร้างตารางการเล่นที่ส่งเสริมให้สำรวจสิ่งรอบตัวด้วยประสามสัมผัสให้ตรงกับหัวข้อการเรียนรู้ภายใน ชั้นเรียน EY2 ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดแสดงและตกแต่งโต๊ะการเรียนรู้หลัก เพื่อการเรียนรู้ภายในชั้นเรียนของดิฉันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานักเรียนของเราตัดสินใจที่จะตกแต่งโต๊ะด้วยลูกสนของจริง ใบไม้จริง ลูกฟักทองและลูกแอปเปิ้ล ซึ่งวัตถุต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับหัวข้อการเรียนรู้ของเราที่เกี่ยวข้องกับฤดูใบไม้ร่วง นอกเหนือไปจากการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการสัมผัสแล้วสำหรับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอื่นๆ เรายังสามารถใช้เยลลี่สีต่างๆ ที่ให้ความรู้สึกถึงฤดูใบไม้ร่วงมาใช้ในระหว่างการเรียนรู้เรื่องการเรียงลำดับหรือแม้กระทั่งการนับได้พร้อมกันด้วย อีกทั้งในช่วงเดือนตุลาคม ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเทศกาลฮัลโลวีน เรายังสามารถใช้วัตถุต่างๆ ที่เรามีมาใช้บูรณาการให้เข้ากับการตกแต่งสถานที่และจัดกิจกรรม Trck or Treat เพื่อเพิ่มสีสันให้กับช่วงเวลากิจกรรมพิเศษนี้ให้กับนักเรียนของเราทุกคนได้อีกด้วย ซึ่งผลตอบรับออกมาพบว่าเด็กๆ ทุกคนต่างชื่นชอบและสนุกสนานไปกับการเล่นพร้อมกับการเรียนรู้ ซึ่งนับว่าเป็นภาพที่แสนประทับใจเมื่อเห็นว่าพวกเขามีช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และสามารถฝึกฝนทักษะที่จะช่วยสนับสนุนให้พวกเขากลายเป็นผู้เรียนที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ

แม้ว่าการวางแผนและการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ผ่านการเล่นที่ส่งเสริมให้สำรวจสิ่งรอบตัวด้วยประสามสัมผัส ในฐานะคุณครูผู้สอนจำเป็นต้องใช้เวลาและความพยายาม แต่มันก็นับเป็นความคุ้มค่าเมื่อดิฉันได้พิจารณาและเห็นผลลัพธ์ที่ดีที่เกิดขึ้นในตัวนักเรียนของดิฉันแต่ละคน ซึ่งสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในระหว่างการเล่นและเรียนรู้ทั้งหมดนี้ที่ดิฉันเห็นแล้วว่าคุ้มค่าที่ได้ทุ่มเทไปกับมัน คือ การพัฒนาทักษะทางด้านภาษา เพราะการสื่อสารระหว่างกันนั้นจะต้องอาศัยภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลางในการเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน  นักเรียนในชั้นเรียนของดิฉันมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ และหลายคนไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ดังนั้นในระหว่างที่พวกเขาต้องการติดต่อสื่อสารและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษานี้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นพร้อมกันไปได้อีกด้วย